Aktualności

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zapraszają na wystawę „Impresje skansenowskie IX”

wystawa odbędzie się do 12 lutego 2018 r.

Galeria ratuszowa

Miasteczko Galicyjskie

ul. Lwowska 226 

                                                                      

                                                         

Wystawa jest pokłosiem dorocznego pleneru artystycznego studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, odbywającego się w lipcu w Sądeckim Parku Etnograficznym. Na wystawie pokazywane jest malarstwo, grafika i rysunek inspirowane architekturą i przyrodą sądeckiego skansenu.