Aktualności

Muzeum ogłasza konkurs na „Tradycyjną palmę wielkanocną”

Nagrody pieniężne oraz książki można wygrać w konkursie, jaki organizuje Sądecki Park Etnograficzny, czyli oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zadaniem uczestników jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej. Zwycięzców poznamy w Niedzielę Palmową (9 kwietnia). Tego dnia w Miasteczku Galicyjskim odbędzie się także Kiermasz Wielkanocny.

 

 

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymanie tradycji roku obrzędowego, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania obyczajów i zwyczajów regionalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego Sądecczyzny. Jednocześnie wykonane przez uczestników konkursu palmy uatrakcyjnią ekspozycję Sądeckiego Parku Etnograficznego.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Nowego Sącza i okolic.

2. Ocenie poddany będzie:

• sposób wykonania palmy,

• wykorzystanie tradycyjnych materiałów,

• zdobnictwo,

• inwencja artystyczna i pomysłowość.

3. Prace powinny być wykonane z materiałów tradycyjnych (leszczyna, gałązki wierzby

z baziami, barwinek, leśny bluszcz, bukszpan, trawa trzciniasta, kwiaty z bibuły, itp.). Technika wykonania może być dowolna.                

4. Prace należy przynieść do Sądeckiego Parku Etnograficznego w dniu 9 kwietnia 2017 roku

do godz. 8.45. Wykonawca palmy zobowiązany jest opatrzyć pracę metryczką zawierającą

 następujące informacje: imię i nazwisko, adres.

5. Prace oceni i przyzna nagrody Komisja Artystyczna, powołana przez Dyrektora Muzeum

Okręgowego w Nowym Sączu, której werdykt jest ostateczny.

6. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych oraz wyróżnień złożonych z publikacji

książkowych. Komisja Artystyczna określi ilość nagród i wyróżnień.

7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r.

w Sądeckim Parku Etnograficznym, po liturgii mszy świętej, w Kościele św. Piotra i Pawła ok. godz. 10.30.

8. Wybrane palmy staną się własnością Muzeum Okręgowego i będą prezentowane

na ekspozycji SPE.

9. Muzeum Okręgowe zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku wszystkich palm w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno- reklamowych.

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie

i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Okręgowe (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2015.2135).

11.Wszelkich informacji udziela Barbara Romańska, Sądecki Park Etnograficzny,

33-300 Nowy Sącz, ul. Długoszowskiego 83 b, tel. 0-18 441 44 12.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !