Aktualności

NIEDZIELA PALMOWA W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM

 

Zapraszamy do Sądeckiego Parku Etnograficznego na uroczystości Niedzieli Palmowej

25 marca 2018 r.

godz. 9.00, kościół z Łososiny Dolnej – msza św. z procesją z figurką Chrystusa na osiołku

 

Oprawę muzyczną (psalmy, śpiew, pieśni wielkopostne), zapewni Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy”

Po mszy odbędzie się konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych.

 

Uroczystość rozpocznie się od procesji z tradycyjnymi  palmami wielkanocnymi oraz  z figurką Chrystusa na osiołku  tzw. Jezuskiem Palmowym (Dębowym, także Lipowym). Jest to nawiązanie do uroczystych XVII- i XVIII-wiecznych procesji, kiedy obwożono figurkę Chrystusa jadącego na osiołku, umieszczoną na drewnianej  platformie  z kołami. Początkowo obchody „Jezusa Palmowego” odbywały się  w nawach kościoła, później na przykościelnych dziedzińcach, a w Krakowie – ulicami łączącymi kościoły.  Zwyczaj ten znany był w Polsce od XV w. i prawdopodobnie przywędrował na ziemie polskie z Niemiec, gdzie był dość powszechny.  W XVII i XVIII w. procesje te były bardzo okazałe. W Krakowie wózek z figurką Jezusa ciągnęli zwyczajowo rajcy miejscy i znani krakowscy mieszczanie. Tłumy ubrane odświętnie, zebrane na drodze między kościołami, rzucały pod koła wózka kwiaty i wierzbowe gałązki, wołając: „Hosanna synowi Dawidowemu”, „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie dla ludzkiego zbawienia”.  Szybko ten obrzęd zmienił się w hałaśliwą, nieprzyzwoitą zabawę, dlatego biskupi krakowscy w 1780 r. wydali zakaz wożenia figurki w świątyniach, a później całkiem zabroniono procesji z Jezusem Palmowym. Obyczaj ten wkrótce zaginął. Po II wojnie światowej obchody „Jezuska Palmowego” zostały przywrócone  w Tokarni koło Myślenic. Zwyczaj  ten najbliżej Nowego Sącz obecnie  jest praktykowany w kościele w Marcinkowicach. Pierwowzorem kopii znajdującej się w skansenie jest gotycka figura Chrystusa ze zbiorów klasztoru  sióstr klarysek w Starym Sączu.

 

Uwaga! Wejście do skansenu tylko od ul. Wieniawy-Długoszowskiego